Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Quinny is een geregistreerd merk en handelsnaam van Maxi Miliaan BV, gevestigd te Helmond en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17060920 (hierna: "Quinny"). Btw-identificatienummer: NL008740562B02.

Quinny neemt uw privacy serieus. Wij zijn gehouden om de privacy van de bezoeker van deze website te beschermen. Lees deze privacyverklaring aandachtig door, zodat u weet hoe we persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken. 
 
Vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan:

Dorel - Quinny 
Postbus 6071
5700 ET Helmond, Nederland
Quinny contactformulier

Artikel 1 Algemeen
1.1    Voor Quinny is een verantwoorde omgang met gegevens van de bezoeker van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan stelt.

Artikel 2 Omgaan met persoonsgegevens
2.1 Wat we verzamelen. Wij kunnen, met uw toestemming door het invullen van een webformulier, de volgende informatie verzamelen:
• uw naam
• informatie over Quinny producten die u bezit
• uw contactgegevens inclusief e-mailadres
• demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
• andere informatie die relevant is voor enquêtes en / of aanbiedingen

2.2 Wat we doen met de informatie die wij verzamelen.We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u te voorzien van een betere service, en in het bijzonder om de volgende redenen:
• Interne registratie bijhouden.
• We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
• We kunnen periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u wellicht interessant vindt met behulp van het e-mailadres dat u hebt verstrekt (na uw toestemming).
• Van tijd tot tijd kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u te contacteren voor marktonderzoek. Wij kunnen contact met u opnemen per e-mail of telefoon. Wij kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen op basis van uw interesses.

2.3  Quinny Design kan uw gegevens verstrekken aan met haar gelieerde ondernemingen en aan derden die wij inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Tevens kunnen wij voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn

Artikel 3 Uw rechten
Quinny wil duidelijk zijn over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens van de bezoeker omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Mocht u echter onverhoopt vragen hebben over de wijze waarop Quinny met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een bericht sturen aan Quinny contactformulier

3.1  U kunt ook aan bovenstaand adres een bericht sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren of als u gegevens wilt laten wissen. Daarnaast kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of per post ontvangen van aanbiedingen.

Artikel 4 Cookies 
4.1 Een cookie is een klein bestand dat toestemming gevraagd en worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Als u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd en de cookie kan internetverkeer analyseren of laat u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen web applicaties in staat te reageren op u als individu. De webapplicatie kan haar activiteiten op maat van uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door het verzamelen en onthouden van informatie over uw voorkeuren. Wij gebruiken traffic log cookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over web pagina verkeer en het verbeteren van onze website om af te stemmen op de behoeften van klanten. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyse doeleinden en vervolgens worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

4.2  Quinny maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om bij te houden welke voorkeuren de bezoeker van de website van Quinny heeft ingesteld voor een bepaalde dienst. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat de bezoeker van de website van Quinny een bepaalde advertentie te vaak ziet of om te registeren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Cookies kunnen de computer of bestanden die op de computer staan niet beschadigen.

Over het algemeen helpen cookies ons u te voorzien van een betere website, het stelt ons in staat om toezicht te houden welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over u, anders dan de gegevens die u met ons deelt. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt gewoonlijk uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u verkiest. Dit kan voorkomen dat u ten volle profiteert van de website.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Google Analytics Cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Artikel 5 Opt-in
De website van Quinny geeft gebruikers de mogelijkheid tot opt-in. Dit houdt in dat u zelf bepaalt of u onze nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en andere informatie over nieuwe mogelijkheden, evenementen en diensten wilt ontvangen. Marketingaanbiedingen per e-mail worden pas verstuurd nadat we uw toestemming hebben ontvangen. Als u uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen van onze mailinglijst en dus geen informatie meer wilt ontvangen over dit onderwerp, kunt u een e-mail sturen naar nl-consumercare@quinny.com met het woord "unsubscribe" als onderwerp.

Artikel 6 Melding
6.1  De verwerking van persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, uw zoekprofiel) is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag door Quinny, de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens.

Artikel 7 Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten naar andere websites die van belang zijn. Echter, als je eenmaal deze links gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee dat wij geen enkele controle over die andere website hebben. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en de privacy van alle informatie die u verstrekt tijdens een bezoek aan dergelijke sites en dergelijke sites vallen niet onder dit privacy statement. Je moet voorzichtig zijn en kijken naar de privacy statement die van toepassing is op de website in kwestie.

Artikel 8 Controle van uw persoonlijke gegevens
We zullen niet verkopen, verspreiden of uw persoonlijke gegevens verhuren aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of als wij wettelijk verplicht zijn om dat te doen. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u promotionele informatie over derden  te sturen waarvan wij denken dat u dat wellicht interessant vindt, alleen als u ons vertelt dat u wilt dat dit gebeurt. 

Artikel 9 Wijzigingen
7.1   Quinny behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze daarom regelmatig.


Sluiten

Selecteer uw land